Publicaties

De volgende publicaties zijn op te vragen:

Nederlands:

Ende, P.C. van der (2019). Hulp die helpt voor ouders met psychische problemen. Tijdschrift Ouderschapskennis Editie 2 – 2019

Ende, P.C van der & Korevaar E.L. (2018).  Ouderschap bij psychische aandoeningen. Vergeet de vaders niet! Tijdschrift voor participatie en Herstel 2: pag. 48-52

Ende, P.C van der (2017). Ouderschap en psychische aandoeningen: strategieën van ouders en externe steun. Systeemtherapie, Jaargang 29, no 1, pag. 54-62.

Ende, P.C. van der & Hofstra, J. (2017).  Masterclass Marianne Farkas: herstel, vaardigheden en hoop. Participatie en Herstel, 1, pag. 61-63.

Van der Ende, P.C., Van Busschbach, J.T. & Wunderink, C. (2016). Actief ouderschap, herstel en maatschappelijke participatie. Participatie en Herstel, 2016 (4), pag. 3-11.

Ende, P.C. van der, Dalsum, L.A. van, Doezé R. & Korevaar, E.L. (2015). Kinderen van ouders met psychische problemen kijken terug op jeugdervaringen. Tijdschrift Participatie en Herstel, no. 1, maart 2015, pag. 41-49.

Ende, P.C van der, Korevaar E.L. en Oosterbaan H. (2012). Kracht en steun voor ouderschap van mensen met psychische aandoeningen. Lectoraat Rehabilitatie, Academie Sociale Studies, Hanzehogeschool Groningen.

Ende, P.C. van der, Busschbach, J.T. van, Wiersma, D. en Korevaar, E.L. (2011). Ouders met ernstige psychische aandoeningen. Epidemiologische gegevens. Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 11, 851 – 856.

Ende P.C. van der en Venderink, M.M. (2008). De ouderrol: behoefteonderzoek en rehabilitatiemethodiek. In A. Plooy, S. van Rooijen en J. van Weeghel Psychiatrische rehabilitatie Jaarboek 2008-2009. Pg. 199-208. Uitgeverij SWP Amsterdam.

Ende P.C. van der en M.M. Venderink (2006). Steun voor ouders met psychiatrische beperkingen. Groningen: Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool en Cenzor-GGz Groningen.

Venderink M.M, P.C. van der Ende, W. van der Veldt & M. Dullemond (2005). Ondersteuningsbehoeften van ouders met psychiatrische beperkingen. Passage 14, 2005, no 3; 57-63.

ENGLISH

Nolan, M. (editor) & van der Ende, P.C. (researcher) ( 2018). Supporting parents with enduring mental health problems. International Journal of Birth and Parent Education 5:4: 29-32. https://ijbpe.com/index.php

Grove, C.,  Riebschleger. J., Bosch A., Cavanaugh, D & van der Ende, P.C. (2017). Expert views of children’s knowledge needs regarding parental mental illness. Children and Youth Services Review Volume 79, Pages 249–255

Proefschrift: Vulnerable parenting  

                                                                                    Stellingen bij promotie

Proefschrift

Van der Ende, P.C. (2016) Vulnerable parenting a study on parents with mental health problems: strategies and support. Groningen: Hanze University of Applied Sciences Groningen.

Van der Ende, P.C., Korevaar, E.L., Van Busschbach, J.T. & Van Weeghel, J. (2017). Professionals’ Opinions on Support for People with Chronic Illness in their roles as parents in Mental or in General Health Care.  American Journal of Psychiatric Rehabilitation 20(1),74–86 http://dx.doi.org/10.1080/15487768.2016.1267048

Van der Ende, P.C., Van Busschbach, J.T., Nicholson, J., Korevaar, E.L. & Van Weeghel, J. (2016). Strategies for parenting by mothers and fathers with a mental illness. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing  23, 86–97  doi: 10.1111/jpm.12283.

Van der Ende P.C. , Van Busschbach J.T., Nicholson J., Korevaar, E.L. ,Van Weeghel, J. (2014). Parenting and psychiatric rehabilitation: Can parents with severe mental illness benefit from a new approach? Psychiatric Rehabilitation Journal, Vol 37(3), Sep 2014, 201-208 http://dx.doi.org/10.1037/prj0000067

Van der Ende, P.C., Venderink, M.M., Busschbach, J.J. van (2010). Parenting with success and satisfaction. A rehabilitation intervention for parents with severe mental illness. Psychiatric Services 61:416.

Alleen in combinatie met training:

Venderink, M.M. en P.C. van der Ende (2006). Ouderschap met succes en tevredenheid. Groningen: Cenzor-GGz Groningen en Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool.