Pro deo advocaat

Juridische informatie: Pro Deo Advocaat

Maatregelen die een rechter oplegt kunnen dikwijls worden aangevochten door een ouder als deze hiervoor goede redenen heeft. Als een ouder een maatregel wil aanvechten kan hij hierbij de hulp inschakelen van een advocaat. Een ouder met een hoger inkomen zal deze advocaat zelf moeten betalen. Een ouder met een lager inkomen kan gebruik maken van een Pro Deo advocaat. Een Pro Deo advocaat is iemand die op kosten van de overheid uitgebreid juridisch advies geeft of iemand bijstaat tijdens een procedure bij de rechtbank.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een Pro Deo advocaat?
Mensen met een relatief laag inkomen komen in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. Zij krijgen een advocaat toegewezen. Deze wordt door de overheid betaald.
Het is mogelijk om zelf een voorkeur uit te spreken voor een bepaalde advocaat. Het is de bedoeling deze zelf te benaderen.
Wanneer iemand een Pro Deo Advocaat toegewezen krijgt, dient degene die de advocaat nodig heeft altijd een deel van de rekening zelf te betalen.
Deze ‘eigen bijdrage’ wordt aan de advocaat betaald voordat hij met de behandeling van de zaak begint.
Er kan met de advocaat overlegd worden over een te treffen betalingsregeling.
Informeer van te voren bij de advocaat hoe hoog deze eigen bijdrage is en of er nog andere kosten zijn. Zo worden onaangename verassingen voorkomen.

Of er in aanmerking wordt gekomen voor gesubsidieerde rechtsbijstand hangt af van het inkomen en het eigen vermogen. Er gelden verschillende grenzen voor alleenstaanden en gehuwden.
In de tabel hieronder zijn de inkomens aangegeven waarbij iemand al dan niet recht heeft op de hulp van een Pro Deo advocaat. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met het Juridisch Loket. Deze gegevens zijn te vinden in de adressenlijst.