Home

Ouderschap is voor elke ouder een uitdaging; het gegeven dat het kind zich ontwikkelt en zijn behoeftes veranderen vraagt van de ouder dat hij daar met bijstelling van het eigen gedrag op anticipeert.
Daarnaast vraagt ouderschap vooral bij jonge kinderen regelmatig van de ouder dat hij de eigen behoeftes uitstelt ten gunste van de behoeftes van het kind, wat stress op kan leveren.
Vooral ouders met psychische of psychiatrische problemen worden door de uitdagingen van deze dynamiek over het algemeen overvraagd

Het belang van begeleiding voor ouders met psychiatrische problemen:

Naast de eisen die aan elke ouder gesteld worden, moeten ouders met psychiatrische problemen het feit dat ze zelf kwetsbaar zijn combineren met de eisen van het ouderschap.
Ouders met psychiatrische problemen lopen een vergroot risico het ouderlijk gezag te verliezen en gescheiden van de kinderen te wonen.
Niet-toereikend zijn als ouder ten opzichte van het eigen kind, het onvermogen om het gevraagde gedragsrepertoire te leveren, kan de ouder veel leed en schaamte opleveren.
Dit zijn belangrijke redenen om ouders met psychiatrische beperkingen begeleiding aan te bieden gedurende de periodes dat ze dit nodig hebben om de kwaliteit van het functioneren als ouder te behouden. De begeleiding kan ook preventief worden ingezet

Herstel en empowerment in de ouderrol

Om na te gaan hoe ouders vanuit hun eigen mogelijkheden en waarden zich ontwikkelen, is een kwalitatief onderzoek gehouden. Interviews met 27 ouders en literatuuronderzoek heeft een aantal strategieën voor het ouderschap van ouders met psychische aandoeningen in kaart gebracht.

Dit onderzoek is gesubsidieerd door het Fonds Psychische Gezondheid nu MIND geheten.